Trappstädning

Trappstädning leder till att smuts ansamlas och att trapphuset med tiden blir en hälsofara för de som vistas där och med dagens trend mot vardagsmotion kan det vara fler än du tror.

Att just trappstädningen fallerar är inte så konstigt. Det är ofta trångt i trapphuset och svårt att komma åt. Dessutom krävs rätt utrustning för att inte städningen ska bli ett ständigt springande upp och ned för att flytta på grejer.

Trappstädning i Stockholm på era villkor

Trappstädning leder till att smuts ansamlas och att trapphuset med tiden blir en hälsofara för de som vistas där och med dagens trend mot vardagsmotion kan det vara fler än du tror.

Att just trappstädningen fallerar är inte så konstigt. Det är ofta trångt i trapphuset och svårt att komma åt. Dessutom krävs rätt utrustning för att inte städningen ska bli ett ständigt springande upp och ned för att flytta på grejer.

Skicka

Det som rengörs i trapphuset varje vecka är

Samtliga golv, trappor och våningsplan. Entrén sopas och våttorkas. Gummimattor rengörs och entréfönster putsas. (Om hiss finnes rengörs golv, spegel
och knappanel).

Vecka 1 Tvättstugan
Samtliga golv sopas och våttorkas. Galler renas från ludd. Tömning av sopsäck och avtorkning av maskiner.
(Om WC finns så städas den).

Vecka 2 Trapphus
Avfläckning av alla väggytor upp till 180 cm. Rengörning av element. (Om källare finns så sopas den)

Vecka 3 Trapphus
Ledstänger, fönsterbänkar, sopnedkast och golvlister rengörs.

Vecka 4 Trapphus
Strömbrytare/el-kontakter, lampor, ventiler och anslagstavla/namntavla rengörs.